Go2Lean opleidingen

Post-HBO Supply Chain Management (met coaching)

€ 2.595,00
Wilt u een dag- of avondopleiding?

Specificaties

Supply Chain Management gaat over het managen van de totale keten. Het doorzien en begrijpen van de strategische positie van de eigen organisatie en ketenpartners, het maken van strategische keuzes voor de toekomst binnen de keten en het managen van activiteiten die de strategie ten uitvoer brengen, vallen hieronder. Aspecten als Supply Chain Management, Supply Chain Logistics, besturing van de Supply Chain en Supply Chain KPI’s komen ook aan de orde. Na afloop van deze module ben je in staat om op doeltreffende wijze een strategische meerwaarde te bieden voor de organisatie.

Waarom Go2Lean?

 • Gewaardeerde studie door werkgevers
 • 100% startgarantie voor iedere opleiding, training en workshop
 • Persoonlijke begeleiding
 • Goede combinatie tussen theorie en praktijk
 • Topdocenten met veel werkervaring in de praktijk
 • CRSVG-gecertificeerd
 • Unieke 5-L leermethodiek

Doelgroep

Deze module is ontwikkeld voor ketenregisseurs, logistiek managers, logistiek teamleiders en voor iedereen die inzicht wil hebben in Supply Chain management.

Vooropleiding

Bij deze opleiding stelt Go2Lean geen eisen aan de vooropleiding.

Studiewijze

De praktijk staat tijdens de opleiding centraal. We maken tijdens de studielessen voortdurend de vertaalslag van theorie naar de praktijk. Er wordt gewerkt met persoonlijke leerdoelen, praktijkcases en praktijk gerelateerde oefeningen. Door onder meer het inbrengen van jouw eigen situaties wordt de opleiding praktijkgericht.

Studievoorbereiding

Iedere studiebijeenkomst vraagt enige voorbereiding. Er is voor iedere studiebijeenkomst ongeveer 3 tot 5 uur studievoorbereiding nodig.

Extra

Bij deze studievorm krijgen cursisten extra individuele coaching van een studiecoach. Naast de studiebijeenkomsten komt een coach tweemaal per module of per basisopleiding bij de cursist langs voor coaching van de cursist. Bij deze manier van studeren helpt de coach de studie toe te passen op de eigen situatie van de cursist.

Studiemateriaal

Voor al onze opleidingen maken we gebruik van het meest actuele studiemateriaal.

Kies de locatie waar u wilt studeren om het lesprogramma te bekijken. Het overzicht toont alleen de dagopleidingen. Alkmaar Amsterdam Arnhem Breda Den Haag Eindhoven Enschede Groningen Leeuwarden Maastricht Rotterdam Utrecht Venlo Zwolle België

 

 

Resultaat

 • Je kunt op basis van inzicht in de onderliggende factoren een oordeel vormen over de actuele keten positie van een organisatie. Je hebt aandacht voor het huidige strategische vermogen, de huidige marktpositie in de keten, de wensen en behoeften van klanten en de waarde creatie van de organisatie in de keten
 • Je bent bekend met het veelgebruikte integraal demand- en supply chain-model en kunt deze toepassen in de keten van de organisatie. Je toont inzicht en visie
 • Je kunt een ketenanalyse uitvoeren en deze vertalen naar de belangrijkste strategische issues en laat zien dat je een complexe analyse naar heldere uitkomst kunt vertalen
 • Je kunt strategisch relevante ketenopties voorstellen, die logisch aansluiten op voorgaande analyses en strategische issues
 • Je laat zien dat je een onderbouwde keuze kunt maken voor de uitvoering van één of meer strategische ketenopties, waarbij je inzicht toont in organisatiestrategie
 • Je kunt bepalen welke organisatorische aanpassingen nodig zijn om de gekozen ketenstrategie ten uitvoer te brengen (structuur, processen en het managen van interne en externe relaties)
 • Je kunt beredeneerde voorstellen doen voor het aanwenden van de middelen van de organisatie (kapitaal, informatie, mensen en technologie) om de ketenstrategie optimaal ten uitvoer te brengen

Programma

 • Supply Chain, Supply Chain Management, Supply Chain Logistics
 • Besturing Supply Chain
 • ICT in de Supply Chain
 • Organisatie van de Supply Chain
 • Supply Chain KPI’s
 • E-commerce en SCM
 • Cross chain control centers (4C)
 • Win-winsamenwerking in supply chains

Diploma

De module Post-HBO Supply Chain Management biedt je de mogelijkheid om het certificaat te behalen:

 • Post-HBO Supply Chain Management

Wanneer je je eigen opleiding samenstelt met meerdere modules, dan kun je voor deze modules een diploma behalen.

Je schrijft tijdens de opleiding een Verbeterplan Praktijk-Case©. Dit verbeterplan is gericht op de eigen organisatie. Met het schrijven van dit verbeterplan toon je aan dat je de aspecten van de studie op de juiste manier begrepen hebt en in de praktijk kunt toepassen.

Als je jouw Verbeterplan Praktijk-Case© met een positief resultaat afsluit, ontvangt je het officiële certificaat behorende bij deze module.

Investering

De investering bedraagt € 2.595,00 (excl. 21% BTW). Deze investering is inclusief lesgeld, literatuur en projectplan.
Kosten zoals bijvoorbeeld lesgeld, literatuur en examenkosten zijn inbegrepen in dit tarief.
Er zijn verder geen bijkomende kosten van toepassing voor deze opleiding.

BTW

Al onze opleidingen, trainingen en workshops zijn in beginsel belast met 21% btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

3 maanden

Meest gekozen opleidingen:

Stapelkorting!

puzzel kleur hand 250Wanneer er meerdere modules gekozen worden, ontstaat er stapelkorting.

De korting wordt als volgt berekend:

Module Korting
1e volledige prijs
2e 5% korting
3e 10% korting
4e 15% korting
5e 20% korting
6e 25% korting
7e

25% korting

8e 25% korting
9e  25% korting
10e 25% korting

 Voorwaarden

 • Het percentage van de korting geldt op de desbetreffende module
 • De stapelkorting geldt alleen, wanneer er modules worden gekozen van dezelfde prijs en dezelfde studievorm
 • De stapelkorting geldt alleen, wanneer er meerdere modules tegelijkertijd worden afgerekend, de korting geldt niet achteraf
 • De korting geldt alleen voor de desbetreffende cursist, het is niet mogelijk meerdere modules af te rekenen en door meerdere cursisten uit te laten voeren.